Data Privacy   Disclaimer

PRO7 External Stakeholder Community Survey

PNP PRO7 External Stakeholder Community Survey

Public Advisories

PAHIMANGNO ARON MAKALIKAY SA KRIMEN UG DISGRASYA SA PANAHON SA KALAG-KALAG UG BAKASYON

Kung Biyaan Nga Walay Mobantay Sa Balay

 1. Kandaduhan ang tanang pultahan ug bintana; siguroon nga walay maagi-an ang mosuway ug sulod o mangawat.
 2. Mas mayo kung naay "burglar alarm" para makabantay dayon ang imong mga silingan nga naay nakasulod sa kabalayan.
 3. Likaye nga magbilin og sulat sa gawas sa inyong balay nga naghisgot nga walay tawo sa sulod. Mas maayo nga biyaan ang balay nga magtingog ang radyo para ingnon nga naay tawo sa sulod.
 4. Itugon sa inyong gikasaligan nga silingan ang inyong balay ug pahibaw-a kung kanus-a ka mobalik.
 5. Siguroa nga walay kandilang nagsiga, abli nga electric stove o nagtulo nga tubig sa gripo ug naka-plug nga appliances.
 6. . Itago ang tanang mahal nga mga butang nga naa sa gawas sa balay nga puwede kawaton pareha sa mga sienna nga gisampay o bisekleta o sakyanan.

Kung Naay Dalang Sakyanan

 1. Siguraduhang maayo ug walay probelema ang sakyanan ug timan-i ang pulong nga:
B Battery Baterya
L Light Suga
O Oil Lana
W Water Tubig
B Brakes Preno
A Air Hangin
G Gas Gasolina
 1. Siguraduhang kompleto ang tanang dokumento nga gikinahanglan sa pagmaneho ug sakyanan, parehas sa: Lisensya sa Pagmaneho, Rehistro sa Sakyanan, Early Warning Device.
 2. Sa pagmaneho, likaye ang paggamit sausa lang ka kamot. Siguradoha nga kontrolado nimo ang sakyanan sa tanang takna. Kung naay kauban nga bata, siguradoha nga sira ang tanang pultahan.
 3. Ayaw paggamit ug cellphone kung nagmaneho ug sakyanan.
 4. Ayaw pagmaneho kung nakainom, nalipong o giduka. Ug mahimo, magkuyog ug usa ka driver kung layo ang biyahe.
 5. Kung mobiyahe sa gabie, siguradoha nga mogana ang headlights, signal lights ug tail lights.
 6. Pagdala ug flashlight o emergency light.

Kung Mosakay sa Pampublikong Sakyanan:

 1. Likaye ang pagsul-ob ug mahalong alahas o magdala ug dakong kantidad sa kwarta.
 2. Ampingi ang dalang cellphones o uban pang butang nga kasagaran dalhon sa panahon nga mobiyahe o molakaw.
 3. Likaye ang pagdala ug daghang mga butang aron dili maglisod sa biyahe ug dali ang pagbantay sa mga pangdalhon.
 4. Mas maayo kung mosayo ug adto sa istasyon sa tren, piyer, airport ug bus terminal aron malikayan ang pagdasok ug masiguro nga sakto ang puwesto sa mga bata/tiguwang/ug kababayenhan.
 5. Magbantay sa mga mangungu-ot, salisi gang, barya gang ug uban pa. Pangitaa ang "Police Assistance Booths" sa mga airport, piyer, istasyon sa tren ug bus terminals kung naay isumbong.

Kung Naa Sa Simbahan, "Beaches", "Resort" ug UbanPa:

 1. Likaye ang pagsul-ob ug mahalon nga alahas.
 2. Likaye ang pagdala o pagpakita ug dakung kantidad sa kwarta.
 3. Ampingan ang gidalang handbag ug pitaka.
 4. Sultihan ang mga bata nga dili magsuroy-suroy ug magbantay sa mga lugar nga daghan ug mga tawo. Siguradoha nga aduna silay mga ID o papel nga sila mailhan.
 5. Kung naa sa beach, resort o kapareha niini, permanentihan limpyo ang palibot.
 6. Kung maligo sa beach o swimming pool, siguradoha nga kamao molangoy o adunay kaubang kamaong molangoy.
 7. Kinahanglang kahibalo ka sa lugar kung asa ang "First Aid Station ug PNP Assistance Booth" para sa dinalian nga police assistance.
 8. Kung magtukaw o kauban sa mga vigil, siguradoha nga luwas ang palibot sa krimen ug katalagman. Mas maayo nga naa kay kauban.

PRO7 RPSMU Live Stream (04/20/18)

PROVINCIAL/CITY POLICE OFFICES

 
ICPO